PETICIÓ DE REGISTRE

Per poder sol·licitar l’alta al sistema heu d’omplir tot el formulari amb les dades de l’alumne. Un cop dintre del programa podreu deixar les dades dels familiars/tutors, per mantenir el contacte amb l'escola. El DNI/NIE/passaport i el RALC, es necessari indicar-los per duplicat, ja que són les dades bàsiques per referenciar l’alumne.

RALC: Si teniu un certificat digital el podeu consultar AQUÍ